Odvětví

Naše výrobky se osvědčily po celém světě ve všech průmyslových odvětvích.

Čerpadla pro plynárenství

Čerpadla HAUKE se již od 60. let 20. století používají  po celém světě v plynárenském průmyslu. Dávkovací, vysokotlaká a vstřikovací čerpadla v provedení Ex mají široké uplatnění především na podzemních zásobnících plynu, nasazení ve výbušném prostředí – zóně 1 a 2.

Čerpadla pro chemický průmysl

Různorodost chemických procesů si klade nejrůznější požadavky na čerpadla. Čerpání chemicky agresivních kapalin, abrazivních suspenzí s obsahem pevných látek, nebo čerpání hustých, viskózních médií a kalů – zde vždy můžete počítat s námi, jako spolehlivým partnerem.

Dávkovací čerpadla, s velkým podílem membránových, mají široké spektrum aplikací v chemických provozech.

Čerpadla pro petrochemii

Velké uplatnění dávkovacích čerpadel v petrochemických společnostech, podobně jako v plynárenství v provedení Ex do výbušného prostředí – zóny 1 nebo 2.

Čerpadla pro elektrárny, teplárny a úpravny vod

Využití dávkovacích a vysokotlakých čerpadel v chemických úpravnách vod a  kotelnách na dávkování chemikálií.

Čerpadla pro průmysl celulózy a papíru

Dávkovací čerpadla HAUKE dávkují chemikálie ve fabrikách na výrobu celulózy a papíru (např. peroxid vodíku na bělení celulózy).

Čerpadla pro potravinářský průmysl

Využití dávkovacích čerpadel v hygienicky nezávadném „potravinářském“ provedení k dávkování sirupů, minerálních vod, ovocných trestí a pod.