DÁVKOVACÍ ČERPADLA

Vyrábíme dva základní druhy dávkovacích čerpadel HAUKE, a to pístová a membránová. Jsou to objemová čerpadla s přímočarým vratným pohybem nabízející nejlepší dostupnou přesnost dávkování. Vyznačují se kvalitou, provozní spolehlivostí a dlouhou životností.

Splňují nejvyšší požadavky a potřeby průmyslu chemického, plynárenského a ropného, petrochemie, průmyslu papírenského, potravinářského, elektráren, tepláren, úpraven vod a mnoha dalších. Nabízíme široký program dávkovacích čerpadel pro všechny technologie, kde dochází k dávkování kapalin.

Vyrábíme dávkovací čerpadla s jedním, nebo vícenásobným počtem dávkovacích agregátů řazených vedle sebe, se společným pohonem. Dávkovací zařízení může být poskytnuto také jako kompletní jednotka (package units). Kompletní program HAUKE obsahuje dávkovací čerpadla od 0,25 do 70 000 l/hod na hlavu čerpadla. 


';