ОТРАСЛЬ

Наша продукция зарекомендовала себя положительно во всем мире во всех промышленных отраслях.

Насосы для газовой промышленности

Насосы HAUKE в газовой промышленности используют по всему миру, начиная с 60-ых годов 20 века. Насосы высокого давления, дозирующие и впрыскивающие в исполнении Ex широко применяются на подземных хранилищах газа во взрывоопасной среде – зонах 1 и 2. 

Насосы для химической промышленности

Из-за разнообразия химических процессов возникают самые разные требования к насосам. Перекачка химически агресивных жидкостей, абразивных суспензий с содержанием твердых частиц или перекачка густых, вязких жидкостей и шламов– Вы всегда можете рассчитывать на нас в качестве надежного партнера.   

Дозирующие насосы, в том числе большое количество мембранных, имеют широкий спектр применения на химическом производстве.

Насосы для нефтехимической промышленности

Дозирующие насосы на нефтехимических предприятиях так же широко применяются, как и в газовой промышленности в исполнении Ex для использования во взрывоопасной среде – зонах 1 или 2.

Насосы для электростанций, теплоцентралей и очистных сооружений для воды

Использование насосов высокого давления и дозирующих насосов в химической очистке воды и котельных для дозирования химических реагентов.

Насосы для целлюлозно-бумажной промышленности

Дозирующие насосы HAUKE дозируют химические реагенты на фабриках по изготовлению целюлозы и бумаги (напр. перекись водорода для отбеливания целлюлозы)

Насосы для пищевой промышленности

Гигиенически-безвредное использование дозирующих насосов в пищевом производстве для дозирования сиропов, миниральных вод, фруктовых эссенций и др.ПАРТНЕРЫ

 

Česká republika (Чешская Республика)

Montpetrol-Plus, s.r.o.
U Kyjovky 3901/16
695 01 Hodonín (г. Годонин)

 

Контактное лицо: Габриела Выскочилова
Торговый представитель
Тел: +420 724 203 050
tesarikova@hauke.at
office@hauke.at

 

 

 

 

Maďarsko (Венгрия)


Szelence Képviseleti Kft.
2600 Vác (г. Вац), Csatamezӧ út. 2Szelence Képviseleti Kft.
Тел.: +36 27 311-881
Факс: +36 27 319-241
Эл. адрес (E-mail): szelence@szelencekft.hu
Контактное лицо: Томаш Коштруб
Торговый менеджер
эл. адрес (e-mail): kosztrub.tamas@szelencekft.hu
тел./факс: +36 27 311881
моб. тел.: +36 30 2478756

 О НАС

HAUKE / член группы компаний Montpetrol Group 

HAUKE – компания с 65-летним опытом работы - гарантирует высокое качество продукции. Ваш партнер в системах дозирования!

Мы производим дозирующие насосы всех размеров относительно производительности (мощности), типов и конструкций.

Производственная программа включает в себя насосы, их принадлежности, а также контрольно-измерительные и регулировочные системы.

Предлагаем насосы:

         -   доозирующие поршневые и мембранные (диафрагмовые);

         -   высокого давления;

         -   впрыскивающие;

         -   высоконапорные 3-плунжерные.

            далее:

         -   специальные клапаны;

         -   технологические комплексы под ключ;

         -   импакторы.

Все насосы изготавливаются по модульной системе на заказ и впоследствии модернизируются. Полный ассортимент включает в себя десятки моделей и в комбинированных вариантах, что можно найти в нашем каталоге.

АДРЕС

Hauke – MP GmbH                                                 Montpetrol-Plus, s.r.o.

Mooslackengasse 17                                                                                                               Registrovaná kancelář (Зарегистрированный офис)

1190 Vídeň (г. Вена)                                                                                                                U Kyjovky 3901/16

Rakousko (Австрия)                                                                                                                695 01 Hodonín (г. Годонин)

Эл. адрес (E-mail): office@hauke.at                                                                                       Česká republika (Чешская Ресбублика)КОНТАКТЫ

 

Итка Биликова
Бухгалтерский учет, счет-фактура
bilikova@hauke.atPoskytujeme služby v průběhu celé životnosti čerpadel.
Jako expert v oblasti čerpadel Vám nabízíme vedle prvotřídní technologie naši pomoc – od projektování, objednávky až po servisní služby. Jsme tu pro Vás!

Servis

Nabízíme Vám montáže čerpadel a technologických celků a uvádění do provozu.
Poskytujeme servis, záruční a pozáruční opravy našimi servisními techniky. Kvalitní a odborný servis zvyšuje provozní bezpečnost, snižuje provozní náklady a zvyšuje životnost vašich čerpadel a systémů.

Náhradní díly

Navrhujeme nejvhodnější díly, dodávky realizujeme rychle a spolehlivě.

Školení

Na Vaše přání provádíme zaškolení pracovníků obsluhy a údržby.

K optimální nabídce patří i dobrý servis!Naše výrobky se osvědčily po celém světě ve všech průmyslových odvětvích.

Čerpadla pro plynárenství

Čerpadla HAUKE se již od 60. let 20. století používají  po celém světě v plynárenském průmyslu. Dávkovací, vysokotlaká a vstřikovací čerpadla v provedení Ex mají široké uplatnění především na podzemních zásobnících plynu, nasazení ve výbušném prostředí – zóně 1 a 2.

Čerpadla pro chemický průmysl

Různorodost chemických procesů si klade nejrůznější požadavky na čerpadla. Čerpání chemicky agresivních kapalin, abrazivních suspenzí s obsahem pevných látek, nebo čerpání hustých, viskózních médií a kalů – zde vždy můžete počítat s námi, jako spolehlivým partnerem.

Dávkovací čerpadla, s velkým podílem membránových, mají široké spektrum aplikací v chemických provozech.

Čerpadla pro petrochemii

Velké uplatnění dávkovacích čerpadel v petrochemických společnostech, podobně jako v plynárenství v provedení Ex do výbušného prostředí – zóny 1 nebo 2.

Čerpadla pro elektrárny, teplárny a úpravny vod

Využití dávkovacích a vysokotlakých čerpadel v chemických úpravnách vod a  kotelnách na dávkování chemikálií.

Čerpadla pro průmysl celulózy a papíru

Dávkovací čerpadla HAUKE dávkují chemikálie ve fabrikách na výrobu celulózy a papíru (např. peroxid vodíku na bělení celulózy).

Čerpadla pro potravinářský průmysl

Využití dávkovacích čerpadel v hygienicky nezávadném „potravinářském“ provedení k dávkování sirupů, minerálních vod, ovocných trestí a pod.
 
';