Impaktory

Impaktory

Detekce SARS-CoV

Životaschopnost SARS-CoV-2 v aerosolu je prokazatelně 3 hodiny, při extrapolaci
výsledků z obrázku 1 ještě déle. U SARS-CoV-1 lze předpokládat životnost ještě delší
v řádu 1-2 hodin. Poločas rozpadu se nachází někde kolem 1,1 až 1,2 hodiny (u obou
dvou vzorků).

Životnost SARS-CoV-2 na vybraných materiálech (viz.obrázek 1) je několik dnů. Nejdelší životnost je na plastech až 3 dny. Poločas rozpadu na materiálech plastu/nerezové oceli
od 6-8 hodi

TCID50 – Median Tissue Culture Infectious Dose – jedna z metod používaných při ověřování titru virů. Označuje koncentraci, při které je infikováno 50% buněk, když je zkumavka nebo destička s jamkami, na nichž byly buňky kultivovány,
naočkována zředěným roztokem virové tekutiny.
Dle výše uvedeného článku byla buňka SARS-CoV-2 naměřena ve velikosti 50-200 nm.

Nabídka kaskádových impaktorů HAUKE odpovídá velikostí následujícím patrům.

ivotnost koronaviru ve vzruchu a na površích

ImpaktorPatraStupeňCut Diameter (nm)Průměr otvoru (mm)Počet děr (-)Cena
BLPI 17/0,1962400,548Od 14 000 Eur
1110,25408
BLPI 25,4/0,0151152500,518Od 15 000 Eur
115150,3250Od 14 000 Eur

Impaktor HAUKE slouží k detekcí SARS-CoV-2 obsaženého v kapalině
– ve formě kapénky v rozmezí 50-200nm. Dalším využitím je detekce
virů, které jsou přenášitelné aerosolmi.